Lambda Exonuclease

nr kat. E1180

Egzonukleaza lambda to DNaza specyficzna wobec dwuniciowego DNA, wytwarzana przez Escherichia coli po zakażeniu bakteriofagiem lambda. Egzonukleaza lambda degraduje jedną nić w dwuniciowym DNA (dsDNA) w kierunku 5’→ 3′. Preferowanym substratem jest tępo zakończony dsDNA fosforylowany na końcu 5′. Egzonukleaza lambda ma bardzo zmniejszoną aktywność w stosunku do niefosforylowanego DNA, jednoniciowego DNA i DNA mającego wystający jednoniciowy koniec 5′.