Poly (A) Polymerase (E.coli)

nr kat. E1240

Polimeraza Poli (A) z E. coli, przeprowadzająca poliadenylację końca 3′ RNA. Dodaje do końca 3′-OH łańcucha RNA około 250 reszt A. Idealnie nadaje się do określania stężenia molarnego poliadenylowanego RNA. Może być stosowana do znakowania RNA na jego końcu 3′.