T4 Polynucleotide Kinase

nr kat. E1261

Kinaza polinukleotydowa faga T4 katalizuje fosforylację końca 5’- OH jedno- i dwuniciowego DNA lub RNA. Katalizuje transfer γ-fosforanu z ATP na koniec 5′-OH DNA lub RNA. Posiada aktywość 3′-fosfatazy. Polecana jest do znakowania końców 5′ podczas sekwencjonowania DNA lub RNA, do fosforylacji syntetycznych linkerów oraz fragmentów DNA i RNA w celu przeprowadzenia reakcji ligacji. Polecana do fosforylacji końców 5′ przed trawieniem danego kwasu nukleinowego enzymami restrykcyjnymi.