Thermophilic Pyrophosphatase (Thermus aquaticus)

nr kat. E1267

Termostabilna pirofosfataza z Thermus aquaticus, hydrolizująca nieorganiczny pirofosforan do fosforanu. Wpływa na utrzymanie prawidłowego kierunku reakcji, w których jako jeden z produktów powstaje pirofosforan. Usprawnia reakcję amplifikacji PCR prowadzoną na trudnych lub bardzo długich matrycach. Może być stosowana jako enzym znakujący w teście ELISA.