RNase I

nr kat. E1300

RNaza I, niespecyficzna rybonukleaza, która hydrolizuje wiązanie fosfodiestrowe po wszystkich czterech zasadach. Jedyna dostępna RNaza, która rozszczepia wiązanie fosfodiestrowe wszystkich czterech zasad. Rozkłada RNA na cykliczne monofosforany nukleotydów pozostawiając 5′-OH i 2′-, 3′-cykliczny monofosforan. Preferuje jednoniciowy RNA w stosunku do dwuniciowego RNA. Nie wykazuje aktywności endonukleazy ani egzonukleazy  w stosunku do DNA. Idealna do przeprowadzania oznaczeń wymagających ochrony rybonukleazy. Przydatna do mapowania lub oznaczania ilościowego RNA przez selektywne cięcie jednoniciowych rejonów.