Rybonukleaza H (Thermus thermophilus)

nr kat. E1325

RNaza H (rybonukleaza H) z Thermus thermophilus jest termostabilną, specyficzną endonukleazą RNA, która degraduje RNA w hybrydach RNA/DNA.