DNase I (RNase-free)

nr kat. E1345

DNaza I to niespecyficzna dezoksyrybonukleaza, która degraduje zarówno dwuniciowe, jak i jednoniciowe DNA, uwalniając endonukleolitycznie 5′-fosforylowane di-, tri- i oligonukleotydy. DNazę I stosuje się do usuwania matrycy DNA po transkrypcji in vitro, w celu usunięcia zanieczyszczającego DNA w preparatach RNA, w celu przygotowania RNA wolnego od DNA przed reakcjami RT-PCR i RT-qPCR.