Rec A Protein

nr kat. E1370

Białko Rec A to rekombinacyjne białko bakteryjne, wzmacniające oddziaływanie oraz wymianę homologicznych nici DNA. Reguluje mechanizmy naprawcze, katalizuje tworzenie się par zasad między cząsteczką jednoniciowego DNA a komplementarną do niej sekwencją dwuniciowego DNA. Zaangażowane w proces renaturacji DNA oraz tworzenie się rzadkiej struktury pośredniej, określanej jako “pętla D”. Rekombinacyjne działanie białka recA napędzane jest przez hydrolizę ATP. Przyczynia się do rozwinięcia dwuniciowego DNA, co powoduje zerwanie wiązań wodorowych i powstanie nowych par między dokonującym inwazji ssDNA i jedną z nici dotychczasowego duplexu. W dalszym etapie poprzez ang. RARE-Rec A Assisted Restriction Endonuclease bierze udział w procesie bezpośredniej rekombinacji i cięciu DNA. Pokrywając DNA, znacznie wzmacnia kontrast obrazu na mikrografii elektronowej.