AMV Reverse Transcriptase Native

nr kat. E1372

Natywna odwrotna transkryptaza AMV  jest RNA-zależną polimerazą DNA, katalizującą reakcję syntezy komplementarnej nici DNA z jednoniciowej matrycy RNA lub DNA, w obecności startera.

  • Wykazuje aktywność rybonukleazy H, niezbędną w reakcji syntezy cDNA i izotermicznej amplifikacji RNA.
  • Wykorzystywana do syntezy znakowanych sond w reakcji hybrydyzacji.
  • Polecana do wykorzystania w techinkach: RT-PCR, RAMP™, NASBA™, także do tworzenia bibliotek cDNA oraz sekwencjonowania DNA metodą dideoxy.