Blue-LAMP Kit

nr kat. E1410

LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) jest metodą szybkiej amplifikacji kwasów nukleinowych. W przeciwieństwie do techniki PCR, która prowadzona jest w cyklach zmiennych temperatur, reakcja LAMP odbywa się w stałej temperaturze 65°C. W technice wykorzystuje się polimerazę Bst, która posiada aktywność wymiany nici DNA (ang. strand displacement). Dzięki zastosowaniu zestawu 3 par starterów, specyficznych do matrycowego DNA, reakcja jest wyjątkowo szybka i wydajna. W pierwszej fazie powstaje produkt podstawowy zakończony pętlami, następnie dzięki aktywności wymiany nici i przyłączania się kolejnych starterów powstają coraz dłuższe fragmenty DNA składające się z powtórzeń produktu podstawowego. Uzyskany produkt w rozdziale elektroforetycznym nie jest pojedynczym prążkiem a stanowi mieszaninę różnej wielkości produktów o powtarzającej się sekwencji. Detekcja odbywa się kolorymetrycznie poprzez zmianę koloru reakcji. W wyniku amplifikacji DNA roztwór reakcyjny zmienia kolor z bezbarwnego (brak amplifikacji) na niebieski (amplifikacja DNA). Powstające bardzo duże ilości produktu, prowadzą do zmętnienia próbki.