Flo-LAMP Kit

nr kat. E1420

LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) jest metodą szybkiej amplifikacji kwasów nukleinowych. W przeciwieństwie do techniki PCR, która prowadzona jest w cyklach zmiennych temperatur, reakcja LAMP odbywa się w stałej temperaturze 65°C. W technice wykorzystuje się polimerazę Bst, która posiada aktywność wymiany nici DNA (ang. strand displacement). Dzięki zastosowaniu zestawu 3 par starterów, specyficznych do matrycowego DNA, reakcja jest wyjątkowo szybka i wydajna. W pierwszej fazie powstaje produkt podstawowy zakończony pętlami, następnie dzięki aktywności wymiany nici i przyłączania się kolejnych starterów powstają coraz dłuższe fragmenty DNA składające się z powtórzeń produktu podstawowego. Uzyskany produkt w rozdziale elektroforetycznym nie jest pojedynczym prążkiem, a stanowi mieszaninę różnej wielkości produktów o powtarzającej się sekwencji. Detekcja odbywa się poprzez fluorescencyję, co pozwala na pomiar w czasie rzeczywistym. W trakcie reakcji tworzy się nierozpuszczalny osad pirofosforanu magnezu, który można zaobserwować w postaci zmętnienia.