Flo-LAMP RT Kit

nr kat. E1425

LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification) jest metodą szybkiej amplifikacji kwasów nukleinowych. W przeciwieństwie do techniki PCR, która prowadzona jest w cyklach zmiennych temperatur, reakcja LAMP odbywa się w stałej temperaturze 65°C. W technice LAMP RT wykorzystuje się odwrotną transkryptazę, która przepisuje nić RNA na cDNA oraz polimerazę Bst, która amplifikuje powstały fragment. Dzięki zastosowaniu zestawu 3 par starterów, specyficznych do matrycowego DNA, reakcja jest wyjątkowo szybka i wydajna. W pierwszej fazie powstaje produkt podstawowy zakończony pętlami, następnie dzięki aktywności wymiany nici (ang. strand displacement) i przyłączania się kolejnych starterów powstają coraz dłuższe fragmenty DNA składające się z powtórzeń produktu podstawowego. Uzyskany produkt w rozdziale elektroforetycznym nie jest pojedynczym prążkiem, a stanowi mieszaninę różnej wielkości produktów o powtarzającej się sekwencji. Detekcja odbywa się poprzez fluorescencję, co pozwala na pomiar w czasie rzeczywistym. W trakcie reakcji tworzy się nierozpuszczalny osad pirofosforanu magnezu, który można zaobserwować w postaci zmętnienia.