AcvI

nr kat. E2005

Źródło: Aeromonas caviae

5’-C A C G T G-3’
3’-G T G C A C-5’

Temperatura reakcji: 37°C

Prototyp: PmaCI

Temperatura inaktywacji (20 min): 80°C

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg DNA Ad-2 w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Uwagi:
Nie zaleca się:
– prowadzenia reakcji trawienia dłużej niż 4 godziny;
– używania więcej niż 10 jednostek enzymu na 1 µg DNA.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.