CviJI

nr kat. E2125

Źródło: Chlorella virus IL-3A

5’-Pu G C Py-3’
3’-Py C G Pu-5’

Enzym oczyszczony ze szczepu E.coli zawierającego plazmid ze sklonowanym genem cvijRI (USA Patent nr US005472872A).

Temperatura reakcji: 37°C

Prototyp: CviJI

Temperatura inaktywacji (20 min): 50°C

Opis:

Endonukleaza restrykcyjna CviJI jako jedyna dostępna komercyjnie endonukleaza rozpoznająca krótką 2-3 pz sekwencję (1,2,3) znajduje zastosowanie w nowych technikach badawczych (4). Rekombinowany enzym rozpoznaje wyłącznie sekwencje PuGCPy (4), nie wykazuje aktywności “star” (CviJI*) (1,2), polecany jest więc do takich zastosowań jak mapowanie niedużych cząsteczek DNA (produkty amplifikacji lub małe plazmidy). Inne techniki wykorzystujące ten enzym, miedzy nnymi konstruowanie bibliotek za pomocą klonowania ang. “shotgun” , cykliczne znakowanie termiczne ang. TCL (5) lub mapowanie epitopów, mogą być przeprowadzone zarówno z wykorzystaniem CviJI i CviJI*.

Bufor do reakcji:

1x CviJI Buffer: 20 mM glicylglicyna-KOH (pH 8.5), 10 mM octan magnezowy, 50 mM octan potasowy, 0.1 mM ditiotreitol, 10% DMSO (bufor dostarczany wraz z enzymem jest 5 x stężony).

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg pBR 322 DNA w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 25 µl.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.

Literatura:
1. Xia,Y., Burbank, D., Uher, L., Rabussay, D. and Van Etten, J. Nucleic Acids Res.15, 6075-6090.
2. Fitzgerald,M.C., Skowron, P., Van Etten, J.L., Smith, L.M. and Mead, D.A. (1992) Nucleic Acids Res. 20, 3753-3762.
3. Mead, D., Swaminathan, N., Van Etten J. and Skowron, P.M.: Recombinant CviJI restriction endonuclease. (1995) Unites States Patent no US005472872A.
4. Skowron, P.M, Swaminathan, N., McMaster, K., George, D., Van Etten, J. and Mead, D. Gene 157 (1995) 37-41.
5. Swaminathan, N., McMaster, K., Skowron, P. and Mead, D.A. Analytical Biochemistry 255 (1998) 133-141.