DpnI

nr kat. E2135

Źródło: Diplococcus pneumoniae

5’-G A T C-3’
3’-C T A G-5’

Enzym oczyszczony ze szczepu E.coli zawierającego sklonowany gen DpnI z Diplococcus pneumoniae.

Temperatura reakcji: 37°C

Prototyp: DpnI

Temperatura inaktywacji (20 min): 80°C

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg dam zmetylowanego DNA pBR322 w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Uwagi: 
– DpnI tnie tylko zmetylowaną sekwencję GATC;
– w przypadku zastosowania innego buforu niż zalecany (ONE Buffer) może zaistnieć konieczność użycia większej ilości enzymu w celu uzyskania całkowitego trawienia.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.