RsrII

nr kat. E2342

Źródło: Rhodopseudomonas sphaeroides

5’-C G G W C C G-3’
3’-G C C W G G C-5’

Enzym oczyszczony ze szczepu E.coli zawierającego sklonowany gen rsrII z Rhodopseudomonas sphaeroides.

Temperatura reakcji: 37°C

Prototyp: RsrII

Temperatura inaktywacji (20 min): 65°C

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg DNA faga lambda w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.