SacI

nr kat. E2350

Źródło: Streptomyces achromogenes

5’-G A G C T C-3’
3’-C T C G A G-5’

Temperatura reakcji: 37°C

Prototyp: SacI

Temperatura inaktywacji (20 min): 65°C

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg faga lambda trawionego endonukleazą Hind III w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.