XbaI

nr kat. E2430

Źródło: Xanthomonas badrii

5’-T C T A G A-3’
3’-A G A T C T-5’

Enzym blokowany przez nakładającą się na sekwencję rozpoznawaną metylację Dam.

Temperatura reakcji: 37°C

Prototyp: XbaI

Temperatura inaktywacji (20 min): 65°C

Bufor do reakcji:

1x ONE Buffer

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako taką jego ilość, jaka niezbędna jest do przeprowadzenia całkowitego trawienia 1 µg DNA Ad-2 w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.