TspGWI

nr kat. E2501

Źródło: Thermus species GW

5’-A C G G A (N)11-3’
3’-T G C C T (N)9 -5’

Enzym oczyszczony ze szczepu E.coli zawierającego sklonowany gen tspGWRI z Thermus sp. GW.

Temperatura reakcji: 70°C

Prototyp: TspGWI

Temperatura inaktywacji (20 min):

Bufor do reakcji:

1x TspGWI Buffer: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5 w 25°C), 10 mM MgCl2, 1 mM ditiotreitol oraz substancje stymulujące.

Ze względu na niską stabilność substancji stymulujących poleca się przechowywanie buforu w temperaturze -70°C, w postaci niewielkich porcji. Prosimy unikać wielokrotnych cykli odmrażania i rozmrażania tej samej porcji buforu i nie przechowywać buforu w temperaturze -20°C przez długi okres czasu.

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako tak jego ilość, jaka niezbędna jest do uzyskania stabilnego wzoru trawienia 1 µg pBR322 DNA w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 50 µl.

Uwaga 1: Przed reakcją wymagane jest oczyszczenie DNA. Zalecane zestawy do oczyszczania firmy EURx: PCR/DNA Clean-Up Purification Kit oraz Agarose-Out DNA Purification Kit.

Uwaga 2: Zalecany czas trawienia: nie krótszy niż 2 godz. Nie zaleca się przekraczania ilości 2 jednostek enzymu na 30 µl reakcji.

Uwaga 3: Endonukleaza restrykcyjna TspGWI jest stymulowana przez obecność dwóch miejsc o przeciwnej orientacji. Zarówno odległość tych miejsc jak i sąsiedztwo mają wpływ na efektywność trawienia. Substraty z jednym miejscem cięcia są trawione bardzo wolno.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.

Literatura:
1. Żylicz-Stachula, A., Harasimowicz-Słowińska, R.I., Sobolewski, I. i Skowron, P.M., (2003), Nucleic Acids Research 30, 7 e 33.