TspDTI

nr kat. E2502

Źródło: Thermus species DT

5’-A T G A A (N)11-3’
3’- T A C T T (N)9 -5’

Enzym oczyszczony ze szczepu E.coli zawierającego sklonowany gen tspDTRI z Thermus sp. DT.

Temperatura reakcji: 70°C

Prototyp: TspDTI

Temperatura inaktywacji (20 min):

Bufor do reakcji:

1x TspDTI Buffer: 10 mM Tris-HCl (pH 8.5 w 25°C), 10 mM MgCl2, 1mM ditiotreitol oraz substancje stymulujące.

Ze względu na niską stabilność substancji stymulujących poleca się przechowywanie buforu w temperaturze -70°C, w postaci niewielkich porcji. Prosimy unikać wielokrotnych cykli rozmrażania i zamrażania tej samej porcji buforu i nie przechowywać buforu w temperaturze -20°C przez długi okres czasu.

Definicja jednostki: Jedną jednostkę enzymu definiuje się jako tak jego ilość, jaka niezbędna jest do uzyskania stabilnego wzoru trawienia 1 µg pUC19 DNA w czasie 1 godziny. Całkowita objętość reakcyjna wynosi 30 µl.

Uwaga 1: Przed reakcją wymagane jest oczyszczenie DNA. Zalecane zestawy do oczyszczania firmy EURx: PCR/DNA Clean-Up Purification Kit oraz Agarose-Out DNA Purification Kit.

Uwaga 2: Zalecany czas trawienia: nie krótszy niż 1 godz. Nie zaleca się przekraczania ilości 2 jednostek enzymu na 30 µl reakcji.

Uwaga 3: Aby wyeliminować efekt  zaburzonej migracji podczas elektroforezy w żelu, zaleca się zakończenie reakcji poprzez dodanie czynnika denaturującego np 0,2% SDS oraz podgrzanie próbki przez 20 min w temperaturze 89°C.

Warunki przechowywania: Przechowywać w –20°C.

Kontrola jakości: Wszystkie preparaty endonukleaz restrykcyjnych sprawdzane są pod względem zanieczyszczenia niespecyficznymi endonukleazami i egzonukleazami. Równocześnie czystość preparatu oceniana jest testem ligacyjnym.

Literatura:
1. Skowron, P.M., Majewski, J., Zylicz-Stachula, A., Rutkowska, S.M., Jaworowska, I. i Harasimowicz-Słowińska, R. I. (2003), Nucleic Acids Research 31, 14 e 74.