NXT Taq PCR Kit

nr kat. E2530

NXT Taq PCR Kit jest przeznaczony do przeprowadzania bardzo szybkich reakcji PCR na dowolnym termocyklerze. Zestaw NXT Taq PCR skraca czas cyklu PCR bez wpływu na wydajność. Etap „annealing” (ang.) i wydłużania wymaga odpowiednio 5 sek. i 3 sek. na 100 pz. PCR nie wymaga przeprojektowania starterów. Przeciwciała anty-Taq hamują aktywność polimerazy w umiarkowanej temperaturze. Aktywność polimerazy jest przywracana podczas początkowego etapu denaturacji. NXT Taq PCR Kit jest gotowym do użycia roztworem reakcyjnym zawierającym polimerazę DNA NXT Taq typu „hot start”, bufor reakcyjny, MgCl2 i dNTP. Zestaw NXT Taq PCR jest dostarczany z buforem 10 x Color Load, który umożliwia bezpośrednie nanoszenie reakcji PCR na żel. Zestaw pozwala uzyskać szeroką gamę produktów PCR o długości do 4 kb z episomalnego i do 10 kb z genomowego DNA.