Color Perpetual Taq PCR Master Mix (2x)

nr kat. E2745

Color Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) jest gotowym do użycia roztworem zawierającym Perpetual Taq Polimerazę DNA, zoptymalizowany bufor reakcyjny, MgCl2, dNTP oraz dwa barwniki ułatwiające śledzenie produktów PCR na żelu. Użycie Color Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia ze względu na mniej etapów pipetowania podczas konfiguracji reakcji PCR. Color Perpetual Taq PCR Master Mix zawiera rekombinowaną polimerazę DNA Taq związaną z przeciwciałem monoklonalnym anty-Taq, które blokuje aktywność polimerazy w umiarkowanych temperaturach. Przeciwciała anty-Taq hamują aktywność polimerazy w temperaturach do 70°C. Aktywność polimerazy jest przywracana podczas początkowego etapu denaturacji, gdy reakcje amplifikacji są ogrzewane w 94-95°C przez dwie minuty. Tworzenie się kompleksów między polimerazą Taq i przeciwciałem anty-Taq stanowi podstawę tzw. „hot start”, który umożliwia dogodną konfigurację reakcji w temperaturze pokojowej. “Hot start” PCR może zwiększać swoistość, czułość i wydajność reakcji PCR w porównaniu do konwencjonalnej reakcji PCR. Color Perpetual Taq PCR Master Mix (2x) jest zalecany w celu uzyskania szerokiej gamy produktów DNA do 10 kb.