Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x)

nr kat. E2770

Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) jest gotowym do użycia roztworem reakcyjnym zawierającym polimerazę Perpetual OptiTaq typu „hot start”, zoptymalizowany bufor reakcyjny, MgCl2, dNTPs.  Użycie Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia ze względu na mniej etapów pipetowania podczas przygotowywania reakcji PCR. Polimeraza Perpetual OptiTaq to zmodyfikowana i zbilansowana mieszanka zawierająca najwyższej jakości polimerazy DNA z bakterii Thermus aquaticus, Pyrococcus sp. oraz przeciwciała anty-Taq. Przeciwciała anty-Taq hamują aktywność polimerazy w temperaturach do 70°C co umożliwia przygotowywanie reakcji PCR w temperaturze pokojowej. Aktywność polimerazy jest przywracana podczas początkowego etapu denaturacji, gdy reakcje amplifikacji są ogrzewane w 92-95°C przez dwie minuty. “Hot start” PCR może zwiększać swoistość, czułość i wydajność reakcji PCR w porównaniu do konwencjonalnej reakcji PCR. Polimeraza Perpetual OptiTaq charakteryzuje się wysoką procesywnością i znacznie większą wiernością niż standardowa polimeraza Taq, ze względu na posiadanie aktyności egzonukleazy 3 ‘→ 5’. Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) jest zalecany do stosowania w PCR i reakcji wydłużania starterów DNA w podwyższonych temperaturach w celu uzyskania szerokiej gamy produktów DNA do 20 kb.