GeneMAGNET PCR/DNA Clean-Up Purification Kit

nr kat. E3420

GeneMAGNET PCR / DNA Clean-Up Purification Kit pozwala na szybkie oczyszczanie m. in. produktów PCR, fragmentów restrykcyjnych molekuł DNA po obróbce enzymatycznej oraz znakowaniu izotopowym lub chemicznym.

Zabarwiony bufor Orange DX szczególnie ułatwia jednoczesną pracę z wieloma próbkami. Zestaw pozwala na efektywne usuwanie z próbki DNA zanieczyszczeń takich jak: bromek etydyny, primery (poniżej 40 nt), krótkie odcinki dwuniciowego DNA (poniżej 20 pz), znaczniki radioaktywne i nieradioaktywne, detergenty, związki buforowe, sole, EDTA, inhibitory, barwniki, enzymy restrykcyjne, egzonukleazy i endonukleazy, RNA, Taq DNA polimerazę, Pfu DNA polimerazę, BSA, białka modyfikujące DNA i inne.

Zestaw jest zoptymalizowany w celu wiązania fragmentów DNA w szerokim zakresie wielkości (od 100 pz do ponad 15 kpz) oraz w celu usuwania sprawiających szczególne trudności inhibitorów restrykcji i ligacji DNA. DNA wiązane jest do kuleczek magnetycznych pokrytych krzemionką, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia są efektywnie usuwane za pomocą trzech etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem.

Linia GeneMAGNET opiera się na użyciu pokrytych krzemionką paramagnetycznych kuleczek (Magnetic Beads) do oczyszczania DNA i RNA. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności i czystości otrzymanych kwasów nukleinowych, opracowano wyspecjalizowane bufory wiążące i płuczące, projektowane pod kątem optymalnego wykorzystania właściwości nowych kuleczek magnetycznych.