XELEX DNA CORE Kit (Combo)

nr kat. E3650

Kompletny zestaw zawierający wszystkie podstawowe składniki niezbędne do ewolucji i selekcji aptamerów in vitro. Zawiera wszystkie komponenty zawarte w zestawach XELEX DNA CORE Kit (Analysis unit) i XELEX DNA CORE Kit (Selection unit).

Aptamery to jednoniciowe cząsteczki DNA lub RNA posiadające zależne od sekwencji struktury trzeciorzędowe. Struktury te umożliwiają różnym cząsteczkom wiązanie się z docelowymi strukturami białek, polisacharydów, cząsteczek organicznych, a nawet małych jonów metali, za pomocą niekowalencyjnych interakcji o wysokiej swoistości. W odniesieniu do niektórych funkcji, aptamery przypominają i w wielu przypadkach, są używane jako zamienniki przeciwciał.