Uniwersalny odczynnik do izolacji DNA (GeDI)

nr kat. E3760

Odczynnik przeznaczony do izolacji DNA genomowego i plazmidowego z różnego rodzaju próbek.

Roztwór GeDI jest jednofazową mieszaniną soli i dodatkowych składników pozwalającą na wydajną lizę i izolację całkowitego DNA (wielko i małocząsteczkowego) z tkanek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych lub z komórek bakteryjnych bądź drożdżowych.