Bovine Serum Albumin (Acetylated)

nr kat. E4020

Acetylowana albumina z surowicy bydlęcej, stosowana jako dodatek wspomagajacy reakcje biochemiczne.

  • Przedłuża okres półtrwania enzymów biorących udział w przeprowadzanej reakcji.
  • Stosowana do rozcieńczania endonukleaz restrykcyjnych oraz wszelkich enzymów modyfikujących kwasy nukleinowe.
  • Może być stosowana we wszystkich reakcjach wymagających wolnej od nukleaz albuminy z surowicy bydlęcej.
  • Może służyć jako białko nośne przy produkcji przeciwciał.