Uncut Human Placental DNA

nr kat. E4111

Uncut Human Placental DNA zmniejsza fałszywie dodatnie sygnały w mikromacierzach, hybrydyzacjach in situ i hybrydyzacjach Southern, działając jako czynnik blokujący dla powtarzających się sekwencji.