Ribonuclease Inhibitor

nr kat. E4210

Inhibitor Rybonukleaz nadaje się do zastosowania we wszelkich reakcjach enzymatycznych, które wymagają inhibicji obecnych w mieszaninie reakcyjnej RNaz. Produkt jest całkowicie wolny od RNaz. Wykazuje większą skuteczność niż inhibitory ludzkiej RNazy łożyskowej. Utrzymuje swą skuteczność w szerokim zakresie pH, od 5,5 do 8,5. Aktywny w zakresie temperatur od 37°C do 70°C. Jego działanie nie koliduje w żaden sposób z SP6, T7 lub T3 polimerazą RNA, AMV lub M-MLV odwrotną transkryptazą oraz Taq polimerazą DNA. Znacznie wydłuża czas bezpiecznego przechowywania RNA.

Produkt w promocji