Placental Ribonuclease Inhibitor

nr kat. E4215

Inhibitor RNazy z łożyska ludzkiego jest czystym rekombinowanym enzymem. Inhibitor rybonukleazy hamuje RNazę poprzez wiązanie jej w stosunku 1:1 ze stałą asocjacji większą niż 1014. Białko specyficznie hamuje rybonukleazy A, B i C. Nie jest skuteczne wobec RNazy 1, RNazy T1, S1, RNazy H lub RNazy z Aspergillus. Jest szeroko stosowany do zapobiegania degradacji RNA w wielu procedurach, na przykład: RT-PCR, synteza RNA in vitro, reakcje znakowania RNA. Jest aktywny w szerokim zakresie pH (pH 5-8).

 

Produkt w promocji