Taq Single-Stranded DNA Binding Protein

nr kat. E4300

Termostabilne białko wiążące jednoniciowe DNA, izolowane z Thermus aquaticus, polecane do wszystkich zastosowań, technik, wymagających wysokiej temperatury. Białko wiąże jednoniciowe DNA i destabilizuje helisę DNA, redukuje tworzenie drugorzędowych struktur DNA. Chroni jednoniciowe DNA przed degradacją nukleolityczną. Minimalizuje wpływ zanieczyszczeń matrycy na przebieg reakcji PCR. Zwiększa wydajność amplifikacji DNA prowadzonej przez Taq polimerazę. Zwiększa selektywność i specyficzność wielokrotnego PCR (ang. multiplex PCR). Zwiększa wydajność reakcji PCR, szczególnie w przypadku tzw. trudnych matryc (np. bogatych w rejony GC). Stabilizuje jednoniciowe rejony DNA podczas przeprowadzania mutagenezy miejscowo-specyficznej. Pomaga w uzyskaniu całkowitego trawienia DNA przez endonukleazy restrykcyjne.