Anchored Oligo(dT)20 VN Primers

nr kat. E0106

Anchored  Oligo(dT)20VN Primers jest mieszaniną starterów składającą się z łańcucha 20 reszt tymidyny, dV (lub dG, dA, dC), a następnie dN (dA, dT, dG lub dC) na końcu 3′. Ze względu na zmienną sekwencję końcową, starter jest zakotwiczony na końcu 5′ „ogona” poli(A) mRNA i zapobiega wzajemnemu łączeniu w miejscu poli(A).

Anchored  Oligo(dT)20VN Primers mogą zapewniać przewagę nad standardowymi starterami Oligo (dT) podczas syntezy cDNA z poli(A)+ RNA i są zalecane do stosowania w znakowaniu cDNA. Startery są dostarczane w wodzie (DEPC-treated) o stężeniu 50 μM (0,3 μg/μl).