Anchored Oligo(dT)20 VN Primers

nr kat. E0106

“Zakotwiczający” oligo dT starter, hybrydyzujący do miejsca łączenia poli-A i mRNA matrycy (eliminuje transkrypcję całego poli-A)