BeadTubeDry

nr kat. E0358

BeadTubeDry służy do rozdrabniania małych porcji miękkich tkanek zwierzęcych, osadów bakteryjnych bądź drożdżowych, hodowli komórkowych lub próbek środowiskowych w ilościach odpowiadających jednej izolacji. W probówce 2 ml typu Eppendorf znajdują się dwa rodzaje kulek szklanych o średnicach 0.5 mm i  1.0 mm. Taki dobór materiału ścierającego pozwala na uzyskanie wydajnej lizy ukierunkowanej na bakterie gram- dodatnie, gram-ujemne oraz drożdże. Regularny kształt złoża pozwala na zminimalizowanie stopnia degradacji uzyskanego DNA/RNA. Materiał ulega rozdrobnieniu w wyniku szybkiego wytrząsania probówki. W większości przypadków homogenizację przeprowadza się w 350−1000 µl odpowiedniego roztworu lizującego.

Aby zmniejszyć objętość piany wytworzonej na etapie wytrząsania, do buforu do lizy można dodać odczynnik przeciwpieniący AFR01 (E0328).