Zestaw diagnostyczny wykrywający gen N i RdRp SARS-CoV-2

nr kat. E0435

SARS-CoV-2 qRT-PCR Detection KIT jest przeznaczony do wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia COVID-19 oraz próbkach środowiskowych. Oczyszczony materiał genetyczny wirusa jest amplifikowany za pomocą real-time RT-PCR i wykrywany przy pomocy sond specyficznych dla SARS-CoV-2, znakowanych barwnikami fluorescencyjnymi. Identyfikacja wirusa następuje na podstawie silnie konserwowanych rejonów w genach RdRp (kanał FAM) i N (kanał HEX) charakterystycznych dla SARS-CoV-2. Dodatkowo zestaw zawiera kontrolę wewnętrzą (startery, sondę znakowaną barwnikiem Cy5, egzogenny fragment kwasu nukleinowego—Internal Control), co pozwala na jednoczesną weryfikację procedury izolacji RNA i inhibicji reakcji PCR. Test spełnia wymagania zawarte w Rekomendacji WHO „Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human cases” z 2 marca 2020 roku.
Zestaw nie wykazuje reakcji krzyżowych wobec innych mikroorganizmów wywołujących choroby układu oddechowego.