Zestawy specjalistyczne

ASFV qPCR Detection KitE0457

Borrelia qPCR Detection KitE0450

Borrelia qPCR Detection Kit, plus ROX SolutionE0451

Influenzavirus A qRT-PCR Detection KitE0459

SARS-CoV-2 Blue-LAMP Detection KITE0460

SARS-CoV-2 qRT-PCR Detection KITE0430

Zestaw diagnostyczny wykrywający gen N i RdRp SARS-CoV-2E0435