Avian IAV qRT-PCR Kit

nr kat. E0445

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego/weterynaryjnego, do diagnostyki in vitro.

Avian IAV qRT-PCR Kit jest przeznaczony do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla wirusa grypy typu A w próbkach ptasich. Oczyszczony materiał genetyczny wirusa jest amplifikowany za pomocą real-time RT-PCR i wykrywany przy pomocy sond specyficznych dla wirusa grypy typu A, znakowanych barwnikiem fluorescencyjnym FAM.
Identyfikacja wirusa następuje na podstawie silnie konserwowanego rejonu w segmencie 7. wirusa kodującym białka M1, M2 oraz rejonu w segmencie 3. kodującym białko PA będące częścią kompleksu polimerazy RNA. Dodatkowo zestaw zawiera startery i sondę znakowaną barwnikiem HEX umożliwiające wykrywanie fragmentu ptasiego genu ACTB, kodującego beta-aktynę a stanowiącego endogenną kontrolę wewnętrzną poprawności izolacji RNA i reakcji PCR.