Duplex ASFV qPCR Kit

nr kat. E0471

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego/weterynaryjnego, do diagnostyki in vitro.

Opis

  • Duplex ASFV qPCR Kit jest przeznaczony do wykrywania DNA wirusa ASF (ang. African Swine Fever Virus) w krwi pełnej, surowicy, osoczu, wymazach (z jamy ustnej, nosa, nosogardzieli), próbkach tkanek, narządów świń oraz dzików.
  • Wysoka czułość zestawu pozwala na detekcję wirusa ASF zarówno w pojedynczych próbkach, jak i próbkach zmieszanych (pulowanych) w ilości maksymalnie 5 próbek indywidualnych.
  • Zestaw zawiera specyficzne startery dla wysoce konserwowanego fragmentu genu p72 wirusa ASF. Zamplifikowany fragment genu p72 jest wykrywany przy pomocy sondy znakowanej barwnikiem FAM.
  • Dodatkowo zestaw zawiera endogenną kontrolę wewnętrzną, na którą składają się startery i sonda znakowana barwnikiem HEX dla fragmentu świńskiego genu ACTB kodującego beta-aktynę. Kontrola wewnętrzna umożliwia weryfikację poprawności procesu izolacji DNA i reakcji PCR.
  • W skład Duplex ASFV Master Mix wchodzą: onTaq Polimeraza DNA, bufor reakcyjny, deoksynukleotydy (dNTPs), startery wraz z sondami do detekcji zamplifikowanych fragmentów DNA oraz barwnik referencyjny ROX.
  • onTaq Polimeraza DNA to enzym najnowszej generacji typu “hot start”, który jest blokowany w niskich temperaturach, co umożliwia przygotowanie reakcji w temperaturze pokojowej. Aktywność polimerazy przywracana jest podczas 15-minutowego początkowego etapu denaturacji.
  • Barwnik referencyjny ROX zawarty w Duplex ASFV Master Mix umożliwia normalizację fluorescencji w niektórych urządzeniach real-time PCR. Użycie barwnika referencyjnego ROX jest konieczne we wszystkich termocyklerach firmy Applied Biosystems i opcjonalne w przypadku termocyklerów firmy Agilent. ROX kompensuje zmiany sygnału fluorescencyjnego między dołkami z powodu niewielkich różnic w objętości reakcji i fluktuacji fluorescencji. Obecność barwnika ROX nie koliduje z PCR w czasie rzeczywistym na urządzeniach niewymagających tego barwnika referencyjnego.
  • Kontrola pozytywna zawiera zarówno fragment DNA wirusa ASF, jak i świńskiego genu ACTB i pozwala na ocenę działania zestawu, w tym prawidłowego przygotowania reakcji PCR. Sygnał fluorescencji dla DNA wirusa ASF w kanale FAM posiada CT= 29±3 a dla genu ACTB w kanale HEX posiada CT= 29±3.
  • DNA do reakcji real time PCR powinno być dobrej jakości i oczyszczone przy pomocą dedykowanych, komercyjnie dostępnych zestawów wykorzystujących technologię złóż krzemionkowych lub kulek magnetycznych.