Influenzavirus A qRT-PCR Detection Kit

nr kat. E0459

Influenzavirus A qRT-PCR Detection Kit jest przeznaczony do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla wirusa grypy typu A zarówno w próbkach ludzkich, jak i zwierzęcych (w tym ptasich). Oczyszczony materiał genetyczny wirusa jest amplifikowany za pomocą real-time RT-PCR i wykrywany przy pomocy sond specyficznych dla wirusa grypy typu A, znakowanych barwnikiem fluorescencyjnym FAM. Identyfikacja wirusa następuje na podstawie dwóch silnie konserwowanych rejonów w segmencie 7. wirusa kodującym białka M1, M2 oraz jednego rejonu w segmencie 3. kodującym białko PA będące częścią kompleksu polimerazy RNA. Dodatkowo zestaw zawiera kontrolę wewnętrzą (startery, sondę znakowaną barwnikiem HEX, egzogenny fragment kwasu nukleinowego—Internal Control), co pozwala na jednoczesną weryfikację procedury izolacji RNA i inhibicji reakcji PCR.