Borrelia qPCR Detection Kit

nr kat. E0450

Borrelia qPCR Dection Kit umożliwia wykrycie bakterii z grupy Borrelia burgdorferi w próbkach kleszczy i tkanek zwierzęcych. W skład zestawu wchodzi mieszanina reakcyjna zawierająca primery i sondy niezbędne do amplifikacji i detekcji fragmentu 153 pz z genomu Borrelia oraz fragmentu 109 pz wewnętrznej kontroli poprawności reakcji. Fragment 153 pz reaguje z sondą znakowaną FAM, natomiast fragment 109 pz reaguje z sondą znakowaną HEX. Ponadto zestaw zawiera kontrolę pozytywną, która umożliwia ocenę prawidłowości amplifikacji fragmentu z genomu Borrelia. Specyficzność rodzajową zestawu potwierdzono przy użyciu DNA pochodzącego z następujących gatunków bakterii: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia valaisiana, Borrelia hermsii.