Odczynniki i składniki pożywek kultur tkankowych

Fetal Bovine SerumE5050

Fetal Bovine Serum HIE5051