Fetal Bovine Serum HI

nr kat. E5051

Płodowa surowica bydlęca (FBS), inaktywowana termicznie (HI). Pochodzi z Brazylii i jest certyfikowana w UE. FBS jest sterylnie filtrowana i dokładnie testowana aby zapewnić jak najwyższą jakość. Płodowa surowica bydlęca jest frakcją osocza pozostałą po krzepnięciu krwi, w czasie którego białko osocza fibrynogen przekształca się w fibrynę i pozostaje w skrzeplinie. Płodowa surowica bydlęca pochodzi z krwi pobranej w zamkniętym systemie z płodu bydlęcego.