Fetal Bovine Serum (Kolumbia)

nr kat. E5052

Płodowa surowica bydlęca (FBS), pochodzi z Kolumbii i jest certyfikowana w UE. FBS jest sterylnie filtrowana i dokładnie testowana aby zapewnić jak najwyższą jakość. Płodowa surowica bydlęca jest frakcją osocza pozostałą po krzepnięciu krwi, w czasie którego białko osocza fibrynogen przekształca się w fibrynę i pozostaje w skrzeplinie. Płodowa surowica bydlęca pochodzi z krwi pobranej w zamkniętym systemie z płodu bydlęcego.