IHNV qRT-PCR Kit

nr kat. E4361

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego/weterynaryjnego, do diagnostyki in vitro.

IHNV qRT-PCR Kit jest przeznaczony do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb. Oczyszczony materiał genetyczny wirusa jest amplifikowany za pomocą real-time RT-PCR i wykrywany przy pomocy sondy specyficznej dla IHNV, znakowanej barwnikiem fluorescencyjnym FAM. Identyfikacja wirusa następuje na podstawie silnie konserwowanego rejonu w segmencie kodującym białko nukleoproteiny N. Dodatkowo zestaw zawiera kontrolę wewnętrzą (startery, sondę znakowaną barwnikiem HEX, egzogenny fragment kwasu nukleinowego—Internal Control), co pozwala na jednoczesną weryfikację procedury izolacji RNA i inhibicji reakcji PCR.