CEV qPCR Kit

nr kat. E4363

CEV qPCR Kit jest przeznaczony do wykrywania sekwencji DNA specyficznej dla wirusa obrzęku karpia w próbkach DNA karpi koi i karpi hodowlanych. Oczyszczony materiał genetyczny wirusa jest amplifikowany za pomocą real-time PCR i wykrywany przy pomocy sondy specyficznej dla CEV, znakowanej barwnikiem fluorescencyjnym FAM. Identyfikacja wirusa następuje na podstawie silnie konserwatywnego regionu w genie kodującym białko rdzenia P4a wirusa obrzęku karpia. Dodatkowo zestaw zawiera startery i sondę znakowaną barwnikiem HEX umożliwiające wykrywanie fragmentu genu glukokinazy karpi i stanowiącego endogenną kontrolę wewnętrzną poprawności izolacji DNA i reakcji PCR.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego/weterynaryjnego, do diagnostyki in vitro.