Duplex ASFV Fast qPCR Kit

nr kat. E0473

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego/weterynaryjnego, do diagnostyki in vitro.

Opis

 • Duplex ASFV Fast qPCR Kit jest przeznaczony do wykrywania DNA wirusa ASF (ang. African Swine Fever Virus) w krwi pełnej, surowicy, osoczu, wymazach (z jamy ustnej, nosa, nosogardzieli), próbkach tkanek, narządów świń oraz dzików.
 • Wysoka czułość zestawu pozwala na detekcję wirusa ASF zarówno w pojedynczych próbkach, jak i próbkach zmieszanych (pulowanych) w ilości maksymalnie 5 próbek indywidualnych.
 • Duplex ASFV Fast qPCR Kit umożliwia stosowanie standardowego lub szybkiego programu amplifikacji PCR zależnie od preferencji, używanego urządzenia real-time PCR.
 • Zestaw zawiera specyficzne startery dla wysoce konserwowanego fragmentu genu p72 wirusa ASF. Zamplifikowany fragment genu p72 jest wykrywany przy pomocy sondy znakowanej barwnikiem FAM.
 • Dodatkowo zestaw zawiera endogenną kontrolę wewnętrzną, na którą składają się startery i sonda znakowana barwnikiem HEX dla fragmentu świńskiego genu ACTB kodującego beta-aktynę. Kontrola wewnętrzna umożliwia weryfikację poprawności procesu izolacji DNA i reakcji PCR.
 • DNA do reakcji real time PCR powinno być dobrej jakości i oczyszczone przy pomocą dedykowanych, komercyjnie dostępnych zestawów wykorzystujących technologię złóż krzemionkowych lub kulek magnetycznych.
 • W skład Duplex ASFV Fast Master Mix wchodzą: Perpetual Taq polimeraza DNA, bufor reakcyjny, deoksynukleotydy (dNTPs), startery wraz z sondami do detekcji zamplifikowanych fragmentów DNA oraz barwnik referencyjny ROX.
 • Perpetual Taq Polimeraza DNA to enzym typu “hot start”, który jest blokowany w niskich temperaturach za pomocą przeciwciał, co umożliwia przygotowanie reakcji w temperaturze pokojowej. Aktywność polimerazy przywracana jest podczas 2-minutowego początkowego etapu denaturacji.
 • Barwnik referencyjny ROX zawarty w Duplex ASFV Fast Master Mix umożliwia normalizację fluorescencji w niektórych urządzeniach real-time PCR. Użycie barwnika referencyjnego ROX jest konieczne we wszystkich termocyklerach firmy Applied Biosystems i opcjonalne w przypadku termocyklerów firmy Agilent. ROX kompensuje zmiany sygnału fluorescencyjnego między dołkami z powodu niewielkich różnic w objętości reakcji i fluktuacji fluorescencji. Obecność barwnika ROX nie koliduje z PCR w czasie rzeczywistym na urządzeniach niewymagających tego barwnika referencyjnego.
 • Kontrola pozytywna — PC zawiera fragment DNA wirusa ASF, jak i świńskiego genu ACTB i i pozwala na ocenę działania zestawu, w tym prawidłowego przygotowania reakcji PCR. Sygnał fluorescencji dla DNA wirusa ASF w kanale FAM posiada CT= 29±2, a dla genu ACTB w kanale HEX posiada CT= 29±2.
 • Produktem uzupełniającym dla zestawu Duplex ASFV Fast qPCR Kit, który można dodatkowo zamówić, jest ASFV Positive Extraction Control (nr kat. E0474). ASFV Positive Extraction Control jest roztworem referencyjnym zawierającym syntetyczny fragment DNA wirusa ASF oraz syntetyczny fragment genu ACTB świni i może być wykorzystany jako kontrola dodatnia izolacji wirusa ASF.