SG OneStep RT-qPCR kit

nr kat. E0810

SG OneStep RT-qPCR kit to zestaw do przeprowadzania jednoetapowej reakcji RT-qPCR, zapewniający dokładną kwantyfikację targetowego RNA w czasie rzeczywistym. Zestaw składa się z unikalnej odwrotnej transkryptazy i wysoce procesywnej polimerazy onTaq typu “hot start”. Zestaw jest przygotowany  w łatwym do użycia formacie. Podczas odwrotnej transkrypcji w temperaturze 50°C można stosować termolabilną uracyl-N-glikozylazę. Nie wolno używać UNG z E.coli, ponieważ spowoduje to degradację całego świeżo zsyntetyzowanego cDNA.