Direct Tissue PCR Kit

nr kat. E0940

Zestaw Direct Tissue PCR umożliwia przeprowadzenie reakcji PCR bezpośrednio z fragmentów tkanek bez uprzedniego oczyszczania DNA.

Opis:

 • Zestaw Direct Tissue PCR przystosowany jest do próbek takich jak: tkanki zwierzęce, ucho i ogon myszy, płetwa z Danio pręgowane, Drosophila, włosy ludzkie, ślina i inne płynne próbki.
 • Próbki mogą być świeże lub przechowywane w temperaturze -20°C.
 • Zestaw Direct Tissue PCR Oparty jest na genetycznie zmodyfikowanej termofilnej polimerazie DNA typu „Hot Start” o wysokiej tolerancji na obecność inhibitorów krwi.
 • Aktywność polimerazy DNA jest przywracana podczas wstępnej 7-minutowej denaturacji.
 • Polimeraza DNA katalizuje polimeryzację nukleotydów w kierunku 5′→3′.
 • Enzym wykazuje aktywność korektorską w kierunku 3′→5′, co zapewnia ponad 10-krotnie wyższą wiernością PCR w porównaniu do Taq polimerazy DNA.
 • Enzym generuje „tępe końce”.
 • Zwiększona wydajność polimerazy pozwala na zastosowanie krótszych czasów elongacji.
 • Ze względu na genetyczną modyfikację polimerazy, optymalne warunki reakcji (szczególnie temperatury przyłączania starterów) różnią się od standardowych protokołów PCR.
 • Zestaw Direct Tissue PCR zawiera odczynniki dla dwóch alternatywnych protokołów: protokołów Direct i Extract.
 • 2 x Tissue PCR Master Mix zawiera wstępnie zmieszany barwnik z buforem obciążającym, umożliwiając bezpośrednie nakładanie próbek na żel.

Zestaw Direct Tissue PCR zawiera:

 1. 2 x Tissue PCR Master Mix,
 2. Polimerazę DNA,
 3. Bufor ekstrakcyjny,
 4. Bufor wspomagający lizę,
 5. Wodę wolną od nukleaz.