Direct Plant PCR Kit

nr kat. E0960

Zestaw umożliwia przeprowadzanie reakcji PCR bezpośrednio z materiału roślinnego bez uprzedniej izolacji DNA.

Opis:

 • Zestaw umożliwia stosowanie próbek takich jak: liście, nasiona i materiał roślinny przechowywany na dostępnych komercyjnie kartach.
 • Próbki mogą być świeże lub przechowywane w temperaturze -20°C.
 • Zestaw Direct Plant PCR zawiera genetycznie zmodyfikowaną termofilną polimerazę DNA typu „Hot Start” o wysokiej odporności na inhibitory roślin.
 • Aktywność polimerazy jest przywracana podczas wstępnej 10-minutowej denaturacji.
 • Polimeraza DNA przeprowadza polimeryzację nukleotydów do dupleksowego DNA w kierunku 5’→3′.
 • Enzym posiada aktywność korektorską w kierunku  3’→5′, co daje 50-krotnie wyższą wierność PCR niż jest to możliwe przy polimerazach Taq DNA.
 • Enzym generuje „tępe końce”.
 • Zwiększona wydajność polimerazy pozwala na zastosowanie krótszych czasów elongacji.
 • Ze względu na modyfikację genetyczną polimerazy optymalne warunki reakcji (szczególnie temperatury przyłączania)  różnią się od standardowych protokołów PCR.
 • Zestaw Direct Plant PCR zawiera odczynniki dla dwóch alternatywnych protokołów: Direct i Extract.
 • Master Mix zawiera barwniki, które umożliwiają bezpośrednie obciążenie próbki podczas elektroforezy.
 • Zestaw Direct Plant PCR pozwala uzyskać szeroki zakres wielkości produktu (ponad 4 kpz).

Zestaw Direct Plant PCR zawiera:

 1. 2 x Plant PCR Master Mix
 2. Polimeraza DNA
 3. Roztwór ekstrakcyjny
 4. Roztwór rozcieńczający
 5. Woda wolna od nukleaz

2 x Plant PCR Master Mix:
Master Mix zawiera 2 x stężony zoptymalizowany bufor do PCR, 5 mM MgCl2, dNTP i dwa barwniki na żel agarozowy.

DNA Polymerase Storage Buffer:
20 mM Tris-HCl (pH 9,0 w 22°C), 100 mM KCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM ditiotreitol, 50% glicerol i stabilizatory.

Kontrola jakości:
Wszystkie preparaty są badane pod kątem zanieczyszczenia 3′-egzonukleazą i DNazą wykazującą niespecyficzną aktywność do jedno- i dwuniciowych produktów. Preparaty posiadają ponad 95% czystości, co zbadano za pomocą elektroforezy SDS w żelu poliakrylamidowym