Exo-BAP Kit

nr kat. E1011

Zestaw Exo-BAP jest stosowany do jednoetapowego enzymatycznego oczyszczania produktu PCR przed wieloma procedurami, takimi jak sekwencjonowanie i analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP). Zestaw umożliwia szybkie i skuteczne oczyszczanie reakcji PCR od pozostałych, nie zużytych dNTP i starterów bez jakiejkolwiek utraty produktu.