DNA Polymerase I (E.coli)

nr kat. E1080

Polimeraza DNA I jest mezofilną, DNA-zależną polimerazą DNA, wykazującą aktywność 3’→5′ oraz 5’→3′ egzonukleazy. Wykazuje aktywność polimeryzacyjną w kierunku 5’→3′ . Może być stosowana do przygotowywania sond radioaktywnych i wykorzystywana do znakowania końców cząsteczek DNA o 3′ i 5′ “lepkich” lub “tępych” końcach.